Sierpień 2018

Trwa rekrutacja do projektu „Nasza szansa!”. Zapraszamy do udziału w nim Kobiety i mężczyzn z Radomia i powiatu radomskiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art. 7 ust. Z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *