Maj 2019

W miesiącu maju 23 Uczestników rozpoczęło trzymiesięczne staże zawodowe.

Kwiecień 2019

Uczestnicy grupy V  Sprzedawca/ Handlowiec w dniach od 26.03.2019-12.04.2019 odbyli szkolenie zawodowe, kończące się egzaminem VCC.

Uczestnicy grupy VI zostali objęci wsparciem poradnictwa zawodowego, pośrednictwa  pracy.

W dniach  09.04.2019-30.04.2019  Tczowie odbyło się 120 h godzin szkolenia zawodowego Szkolenie zakończyło się egzaminem SEP.

Marzec 2019

Uczestnicy grupy IV w Szydłowcu odbyli szkolenie zawodowe w zakresie  sprzedawca/ handlowiec, kończąca się egzaminem VCC.

Uczestnicy grupy V  Sprzedawca/ Handlowiec w Radomiu  zostali objęci wsparciem diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, przeszli przez trening kompetencji i umiejętności społ. – zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Uczestnicy grupy VI zostali objęci wsparciem diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników, Treningu kompetencji i umiejętności społ- zajęcia grupowe oraz indywidualne.

W miesiącu marcu 26 Uczestników  podjęło trzymiesięczne staże zawodowe.

Luty 2019

Uczestnicy grupy III Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetyka G1 w dniach 06.02.2019-26.02.2019 odbyli 120 h szkolenia zawodowego, które zakończyło się egzaminem SEP.

Uczestnicy grupy IV poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne.

Styczeń 2019

Uczestnicy grupy III Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetyka G1, zostali objęci wsparciem doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego.

Uczestnicy z grupy IV Sprzedawca/ Handlowiec w Szydłowcu przeszli przez diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników, zajęcia grupowe w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społ.

Uczestnicy grupy pierwszej II drugiej rozpoczęli trzymiesięczne staże zawodowe

Grudzień 2018

Pierwsza grupa szkoleniowa „zakończyła szkolenie zawodowe w dn. 06.12.2018, szkolenie zakończyło się egzaminem VCC.

W miesiącu grudniu Uczestnicy brali udział w pośrednictwie pracy i zostali skierowani na 3- miesięczne staże zawodowe.

Uczestnicy grupy II w terminie 04.12.2018-18.12.2018 odbyli   szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno- biurowy z el. księgowości”. Program zajęć obejmuje m.in. Organizację pracy w biurze. Prowadzenie dokumentacji. Tematyka w zakresie księgowości( księgowanie, bilans, obsługa programu Płatnik). Obieg dokumentów. Obsługę komputera i programów komputerowych. Szkolenie zakończy się egzaminem VCC

Informujemy, iż trwają zajęcia w ramach trzeciej grupy szkoleniowej „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetyka”. Zajęcia dla tej grupy odbywają się w Radomiu. Uczestnicy brali udział w Indywidualnej diagnozie potrzeb i potencjałów, oraz w warsztatach kompetencji i umiejętności społ.- Kuźnia optymizmu.10.12.2018r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla gr. II „Pracownik administracyjno-biurowy „. Program zajęć obejmuje m.in. Organizację pracy w biurze. Prowadzenie dokumentacji. Obieg dokumentów. Obsługę komputera i programów komputerowych. Szkolenie zakończy się egzaminem VCC

Jednocześnie informujemy, iż dalej trwa rekrutacja na kolejne szkolenia.

Listopad 2018

W miesiącu listopadzie Uczestnicy grupy I rozpoczęli  szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno- biurowy z el. księgowości”. Program zajęć obejmuje m.in. Organizację pracy w biurze. Prowadzenie dokumentacji. Tematyka w zakresie księgowości( księgowanie, bilans, obsługa programu Płatnik). Obieg dokumentów. Obsługę komputera i programów komputerowych. Szkolenie zakończy się egzaminem VCC.

Uczestnicy grupy II w Szydłowcu przeszli przez diagnozę indywidulanych potrzeb i potencjałów Uczestników, trening kompetencji i umiejętności społ- 24 h zajęcia grupowe, poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Październik 2018

Od 01.10.2018 zmianie ulega adres siedziby biura w Radomiu:

PLAC STARE MIASTO 2
26-600 RADOM

Trwają zajęcia dla Uczestników pierwszej grupy szkoleniowej „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości” Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Poradnictwo socjalne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo zawodowe.

Wrzesień 2018

Informujemy, iż rozpoczęły się zajęcia dla pierwsza grupy szkoleniowej „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości” . Uczestnicy brali udział w Indywidualnej diagnozie potrzeb i potencjałów

Sierpień 2018

Trwa rekrutacja do projektu „Nasza szansa!”. Zapraszamy do udziału w nim Kobiety i mężczyzn z Radomia i powiatu radomskiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art. 7 ust. Z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.